شروع سرور 10 روزه گلادیاتورها تراوینا …

شروع بازی سرور10 روزه گلادیاتور ها تراوینا (TravianA) :

سرعت X100

(با 10/000/000 میلیون ریال جوایز نقدی و غیر نقدی … )

چهارشنبه 11 مرداد ساعت 19 عصر

قوانین و اطلاعات سرورهای تراوینا :

با دهکدهای فارم برای غارت منابع …

بدون فروش نیرو و حیوانات مدافع و منابع …

مدت زمان تحت حمایت اولیه بازیکن 24 ساعت …

نیروها گندم مصرف میکنن در نبود گندم تلف میشن …

زمان ازاد سازی دهکده های فارم 4 ساعت بعد از شروع بازی …

هر 24 ساعت بازیکن هایی که مدال طلا تاپ تن برنده میشن 1000 طلا تاینا هدیه دارن …

ادامه مطلب ...